Warszawa
+48 500 503 636
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
Prosimy o wprowadzenie poprawnego adresu e-mail. Dla przykładu: jankowalski@domena.pl.
To pole jest wymagane.
Такой email уже используется.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
Пароль должен быть не менее 6 символов.
Пароль должен быть не более 16 символов.
Пароли не совпадают.
Terms and Conditions are required!
Niepoprawny login lub hasło

Reklamacje i zwroty

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku ""O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny"", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271), Zamawiający może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać towar należycie zapakowany w terminie 14 dni od jego otrzymania wraz z wypełnionym oświadczeniem oraz dołączonym dokumentem sprzedaży.
Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru:
• nie używanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania)
• oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu
• nie zniszczonego w inny sposób
• nie pozbawionego metek, zarówno wewnętrznych , jak i dołączonych do produktu
Konieczne jest dołączenie dowodu zakupu (faktura VAT lub paragon) oraz wcześniejsze poinformowanie sprzedającego o zwrocie.
Nie przyjmujemy przesyłek odesłanych do nas za pobraniem. Koszty zwrotu towaru są pokrywane przez Zamawiającego.

 

Regulamin

Informacje ogólne

Zamówienia składane w sklepie internetowym www.conteshop.pl realizuje firma handlowa Conte Polska Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: Dąbrowskiego 208/214, 93-231 Łódź, Polska, tel./fax 42 688 95 84, NIP 732-216-37-57, Regon 101144034.
Spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000392995. Nr rachunku bankowego w banku Pekao S.A. IV O/Łódź: 14 1020 3408 0000 4202 0291 8373.

Przedmiotem działalności sklepu jest sprzedaż artykułów pończoszniczych i bieliźniarskich. Zamówienia składane są poprzez stronę internetową www.conteshop.pl.
Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym www.conteshop.pl są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
Ceny produktów nie zawierają kosztów transportu towaru do odbiorcy końcowego. Koszt ten jest doliczany podczas składania zamówienia lub ustalany z klientem indywidualnie.
Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w sytuacji, gdy podana cena towaru będzie nieprawidłowa w skutek błędnego działania systemu informatycznego. Sklep nie odpowiada za możliwość podania błędnego opisu towaru lub nagłą jego zmianę przez producenta, a także za niemożliwe do wcześniejszego wykrycia błędy oprogramowania mogące spowodować przekłamania w opisie i informacjach o artykule.

Zdjęcia produktów oraz kolorystyka mogą nieznacznie różnić się od oryginału. Regulamin dotyczy zamówień, które są realizowane na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Zamówienia poza granicami kraju będą realizowane na podstawie odrębnych uzgodnień poczynionych między Sprzedawcą i Klientem.

Procedura składania i realizacji zamówień

Sklep internetowy www.conteshop.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu. Zamówienia przyjmowane są przez stronę www.conteshop.pl.
Czas realizacji zamówienia wynosi od 24h do 3 dni roboczych. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie wpłynięcia środków na konto firmy Conte Polska Sp. z o.o. lub w przypadku ustalenia innego sposobu zapłaty, po potwierdzeniu przez serwis www.conteshop.pl przyjęcia zamówienia.

Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15, w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą kolejnego dnia roboczego. W przypadku braku potwierdzenia lub wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo przystąpienie do realizacji złożonego zamówienia, Conte Polska Sp. z o.o. zastrzega prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Faktura-paragon w formie drukowanej jest wystawiany i dołączany do przesyłki.
Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je Conte Polska Sp. z o.o. opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na Conte Polska Sp. z o.o. Podany przez użytkownika adres e-mail może być wykorzystany do realizacji składanych zamówień.

Dostępność towaru

Warunkiem zrealizowania zamówienia jest dostępność towaru w magazynie sklepu. W przypadku niedostępności części lub wszystkich produktów składających się na zamówienie, klient jest informowany o tym drogą mailową i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji. Może to być anulowanie zamówienia, zrealizowanie niepełne bez brakujących towarów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego produktu na miejsce brakującego.


Zwrot i wymiana

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku ""O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny"", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271), Zamawiający może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać towar należycie zapakowany w terminie 14 dni od jego otrzymania wraz z wypełnionym oświadczeniem oraz dołączonym dokumentem sprzedaży.
Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru:
• nie używanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania)
• oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu
• nie zniszczonego w inny sposób
• nie pozbawionego metek, zarówno wewnętrznych , jak i dołączonych do produktu

Konieczne jest dołączenie dowodu zakupu (faktura VAT lub paragon) oraz wcześniejsze poinformowanie sprzedającego o zwrocie. Nie przyjmujemy przesyłek odesłanych do nas za pobraniem. Koszty zwrotu towaru są pokrywane przez Zamawiającego.

Reklamacje

Ewentualne reklamacje dotyczące wad towarów rozpatrywane będą w sposób określony w obowiązujących przepisach, w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia wraz z reklamowanym towarem.
Towar wraz z pisemną reklamacją winien być przesłany na adres firmy. Do reklamacji należy dołączyć oryginalny paragon i uzasadnienie reklamacji.
W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia, że paczka była uszkodzona lub otwierana - po stronie klienta leży obowiązek spisania protokołu odbioru w obecności kuriera. Niespisanie takiego protokołu zdejmuje odpowiedzialność ze sklepu www.conteshop.pl oraz firmy dostarczającej towar z tytułu uszkodzenia w transporcie lub częściowej kradzieży.
Zgłoszenie uszkodzenia musi nastąpić w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki. Reklamacji nie podlegają różnice w wyglądzie, kolorze i wykończeniu towarów prezentowanych na stronie sklepu. Towar może nieznacznie różnić się od wyglądu artykułu w rzeczywistości. Spowodowane jest to stosowaniem różnych technik fotograficznych, innych technologii farbowania przez producenta lub ustawieniami parametrów monitora.
Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

 

Akcje promocyjne, upusty dla grup klientów

Wszelkie upusty przyznawane grupom klientów bądź akcje promocyjne w sklepie nie łączą się z innymi zniżkami, promocjami.

Ochrona danych osobowych

Państwa dane osobowe podawane podczas wypełniania formularza z zamówieniem wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Nie są one, ani nigdy nie będą przekazywane innym podmiotom. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawienia, aktualizacji lub ich usunięcia.


Postanowienia końcowe

Zastrzega się prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronach sklepu, polegających na wyświetleniu błędnych informacji o cenach lub stanie towarów www.conteshop.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
Zmiany te obowiązują od momentu ich opublikowania na stronie internetowej.