• детям
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
This is passwordseconda required field.
Prosimy o wprowadzenie poprawnego adresu e-mail. Dla przykładu: jankowalski@domena.pl.
To pole jest wymagane.
Ten email jest już używany.
Введите корректный номер телефона.
To pole jest wymagane.
Такой телефон уже используется.
Введите корректный код.
To pole jest wymagane.
Такой телефон уже используется.
Неверный код.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
Неверный код.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
Hasło musi mieć co najmniej 6 znaków.
Пароль должен быть не более 16 символов.
Hasło różni się.
To pole jest wymagane.
Niepoprawny login lub hasło
Użytkownik nie znaleziony
To pole jest wymagane.

Polityka prywatności

Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klientów za pośrednictwem sklepu internetowego, działającego pod adresem https://conteshop.pl/ (dalej: „Sklep internetowy”).

 

Dane osobowe przekazywane przez Klientów przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

 

Administracja danych

 

Administratorem danych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego  www.conteshop.pl jest firma handlowa EuroTrade Tex Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi pod adresem: ul. Św. Teresy 91 , 91 – 341 Łódź, tel.: +48 500 503 636, NIP 732-216-37-57, Regon 101144034, e-mail: info@conteshop.pl. Spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000392995. zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

 

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

Cel pozyskiwania danych

 

Dane osobowe pobierane przez Administratora będą przetwarzane w celu założenia i prowadzenia konta Klienta, realizacji zamówień złożonych w sklepie internetowym www.conteshop.pl na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz w celu bezpośredniej komunikacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, która również stanowi uzasadniony interes Spółki.

 

W przypadku wyrażenia odrębnej zgody, dane osobowe będą przetwarzane również w celu otrzymywania informacji handlowej przesyłanej przez Administratora na podany adres poczty elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zw. z art. 10 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.

 

Podanie danych osobowych wskazanych powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w sklepie internetowym, działającym pod adresem https://conteshop.pl/

 

Okres przechowywania danych

 

Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres pozostawania zarejestrowanym użytkownikiem sklepu internetowego działającego pod adresem https://conteshop.pl/ a po rezygnacji z bycia użytkownikiem sklepu internetowego - przez okres niezbędny do wykonania wszelkich uprawnień przysługujących sprzedawcy z tytułu zawarcia umowy sprzedaży, w tym dochodzenia roszczeń.

 

W przypadku użytkowania sklepu internetowego bez rejestracji dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania wszelkich uprawnień przysługujących sprzedawcy z tytułu zawarcia umowy sprzedaży, w tym dochodzenia roszczeń.

 

Odbiorcy danych

 

W przypadku Klienta, który korzysta w  sklepie internetowym www.conteshop.pl ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

 

W przypadku Klienta, który korzysta w sklepie internetowym  www.conteshop.pl ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności.

 

Sklep internetowy www.conteshop.pl może również przekazywać dane dostawcom, którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniami.

 

W przypadku kontroli, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, dane Klienta mogą zostać udostępnione kontrolerom.

 

Bezpieczeństwo danych

 

Dane osobowe przechowywane są na zabezpieczonych serwerach. Dostęp do danych posiadają wyselekcjonowani pracownicy. Miejsce oraz sposób przetrzymywania danych ma zapewnić ich pełne bezpieczeństwo.

 

Prawa Klientów związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

 

Klientom przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 

  1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
  2. prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  3. prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
  4. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
  5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem,
  7. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzane są na podstawie umowy lub na podstawie zgody.

 

Aby skorzystać z powyższych praw Klient powinien się skontaktować z Administratorem - dane kontaktowe powyżej. Aby mieć pewność, że z Administratorem kontaktuje się  osoba uprawniona do złożenia wniosku, Administrator może poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na skuteczne uwierzytelnienie i identyfikację.

 

Prawo cofnięcia zgody

 

W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody, zgoda ta może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny lub na nasz adres mailowy.

 

Przekazywanie do państwa trzeciego

 

Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych Klientów na Białoruś, tj. do państwa trzeciego, które nie zapewnia odpowiedniego stopnia ochrony Twoich danych w związku z brakiem decyzji Komisji Europejskiej w przedmiocie stwierdzenia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowychAdministrator zapewnia odpowiednie zabezpieczenia danych osobowych Klientów za pomocą standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską decyzją nr 2010/87/UE .  

 

Prawo wniesienia skargi do organu

 

Klientowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Dane anonimowe i powiadomienia push

 

Podczas korzystania ze strony internetowej pod adresem https://conteshop.pl/ na serwerze automatycznie zbierane są anonimowe informacje np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ urządzenia, typ systemu operacyjnego, itp. Informacje zawarte na serwerze wykorzystywane są szczególnie w celach: technicznych oraz w celach związanych z administracją sklepu internetowego, zapewnienia bezpieczeństwa działania sklepu internetowego, realizacji postanowień Regulaminu, ochrony prawa. Poza tym informacje te są wykorzystywane do zbierania informacji statystycznych lub marketingowych.

 

Ponadto, Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania powiadomień Push, zawierających spersonalizowaną informację handlową, kupony rabatowe oraz informacje o zmianie statusu zamówienia. Klient może w każdej chwili wyłączyć powiadomienia w aplikacji.

 

Polityka cookies

 

Sklep internetowy posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty Sklepu internetowego.

Różne przeglądarki internetowe oferują różne metody blokowania i usuwania plików cookie używanych przez strony internetowe. Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby zablokować/usunąć pliki cookie. Poniżej znajdują się linki do dokumentów pomocy, które opisują, jak zarządzać i usuwać pliki cookie z najpopularniejszych przeglądarek internetowych:

 

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050

Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

Jeśli korzystasz z innej przeglądarki internetowej, odwiedź oficjalne dokumenty pomocy dotyczącej Twojej przeglądarki.

Więcej informacji o zakresie i zasadach zbierania danych przez Google można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners

 

Pozostałe informacje

 

Jeżeli na stronie internetowej Sklepu internetowego zamieszczane są linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez Sklep stron internetowych, to nie może on odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Sklep zachęca przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

 

Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy, z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do potrzeb i zainteresowań Klienta reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski.

 

Sklep internetowy zbiera również anonimowe dane statystyczne dotyczące odwiedzanych stron. Dane te służą wyłącznie do analizy statystycznej ruchu na stronach Sklepu. Zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics znajdują się na stronie: www.google.com.

 

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony prywatności, w szczególności danych osobowych, proszę zgłaszać na e-mail: info@conteshop.pl.

 

Wszelkie zmiany dotyczące Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie, a o istotnych zmianach Sklep będzie informować w bardziej widoczny sposób (w przypadku niektórych usług włącznie z wysłaniem powiadomienia e-mail informującego o zmianach Polityki prywatności).