• детям
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
This is passwordseconda required field.
Prosimy o wprowadzenie poprawnego adresu e-mail. Dla przykładu: jankowalski@domena.pl.
To pole jest wymagane.
Ten email jest już używany.
Введите корректный номер телефона.
To pole jest wymagane.
Такой телефон уже используется.
Введите корректный код.
To pole jest wymagane.
Такой телефон уже используется.
Неверный код.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
Неверный код.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
Hasło musi mieć co najmniej 6 znaków.
Пароль должен быть не более 16 символов.
Hasło różni się.
To pole jest wymagane.
Niepoprawny login lub hasło
Użytkownik nie znaleziony
To pole jest wymagane.

Reklamacje i zwroty

I.        Informacja dot. prawa odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bądź na odległość

Termin na odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bądź na odległość

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta przysługuje Państwu prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bądź na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W conteshop.pl mają Państwo aż 100 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bądź zawartej na odległość przysługuje również osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 7 aa ustawy o prawach konsumenta. Pozostałym przedsiębiorcom prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość bądź poza lokalem przedsiębiorstwa wynosi 100 dni od momentu wejścia przez Kupującego lub wskazaną przez Kupującego osobę trzecią inną niż przewoźnik w posiadanie produktu, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Formularz odstąpienia

Aby skorzystać z ww. prawa odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bądź na odległość muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres: EuroTrade Tex Sp. z o.o., ul. Św. Teresy 91, 91-341, Łódź, tel.: +48 500 503 636 lub pocztą elektroniczną na następujący adres e-mail: info@conteshop.pl (formularz odstąpienia od umowy - wzór do pobrania).

Zwrot towaru

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bądź na odległość na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Mają Państwo obowiązek zwrócić produkt niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpili Państwo od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłać produkty przed jego upływem na adres siedziby firmy EuroTrade Tex Sp. z o.o.: ul. Św. Teresy 91, 91-341, Łódź, Polska.
 

W celu zagwarantowania najwyższej jakości dostarczamy Państwu wybrane produkty  w zapieczętowanym opakowaniu jednostkowym.  Nie przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Zwrotom oraz wymianie nie podlegają części dolne bielizny osobistej, tj. majtki damskie/męskie, body.

Zwrotom nie podlegają produkty częściowe będące częścią zakupionego zestawu (wielopaku). W przypadku chęci odstąpienia od umowy zakupu zestawu (wielopaku),Kupujący musi zwrócić cały zestaw (wielopak) do Sprzedającego.

Zwrot należności

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bądź na odległość na odległość zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Możemy jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dla Państwa dodatkowych kosztów.

Koszty zwrotu

Będą musieli Państwo ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Poniosą Państwo odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będącego przedmiotem sprzedaży, a będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

II.      Procedura Reklamacji Towaru zakupionego w sklepie internetowym www.conteshop.pl

1. W celu zgłoszenia reklamacji prosimy o kontakt ze sklepem internetowym:


EuroTrade Tex Sp. z o.o.

Św. Teresy 91

91-341, Łódź

Tel: +48 500 503 636

E-mail: info@conteshop.pl

2. Odpowiedź na reklamację będzie udzielona w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

3. Klient ma prawo do reklamacji tylko towaru niezgodnego z umową.

4. W przypadku umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową została stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania produktu, domniemywa się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta. Sprzedawca może odmówić przyjęcia reklamacji, jeśli udowodnimy, że w chwili wydania produktu był on zgodny z umową lub niezgodność nie istniała jeszcze w tej chwili lub domniemania, o którym mowa wcześniej, nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.

5. Wszystkie reklamacje podlegają analizie przez Dział Reklamacji. 

6. W przypadku uznania reklamacji towar zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeżeli nie będzie to możliwe sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.

7. Przy drugiej reklamacji tego samego produktu nawet na inna wadę Klient ma prawo żądać zwrotu gotówki.

8. Powyższe zasady dot. reklamacji, stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.