To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
This is passwordseconda required field.
Prosimy o wprowadzenie poprawnego adresu e-mail. Dla przykładu: jankowalski@domena.pl.
To pole jest wymagane.
Такой email уже используется.
Введите корректный номер телефона.
To pole jest wymagane.
Такой телефон уже используется.
Введите корректный код.
To pole jest wymagane.
Такой телефон уже используется.
Неверный код.
To pole jest wymagane.
Неверный код.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
Пароль должен быть не менее 6 символов.
Пароль должен быть не более 16 символов.
Пароли не совпадают.
To pole jest wymagane.
Niepoprawny login lub hasło
Użytkownik nie znaleziony
To pole jest wymagane.

Regulamin

Regulamin

 

Rozdział I. Informacje ogólne

§ 1

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego: www. conteshop.pl (dalej: „Sklep”),składania zamówienia na produkty dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych produktów Kupującemu, uiszczania przez Kupującego ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Kupującego do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

§ 2

Zamówienia składane   z siedzibą pod adresem: ul. Dąbrowskiego 208/214, 93 – 231 Łódź, tel./fax 42 688 95 84, NIP 732-216-37-57, Regon 101144034, e-mail: info@conteshop.pl. Spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000392995. Nr rachunku bankowego w banku Raiffeisen Bank Polska S.A. o/ Warszawa: 36175000120000000021471957

§ 3

Przedmiotem działalności sklepu jest sprzedaż artykułów pończoszniczych i bieliźniarskich. Zamówienia składane są poprzez stronę internetową www. conteshop.pl.  

§ 4

 1. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym www.conteshop.pl są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy. Koszt ten doliczany jest podczas składania zamówienia lub ustalany z klientem indywidualnie.
  1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania   i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie bądź wprowadzania w nich zmian. Wprowadzone zmiany nie mogą wpływać na skuteczność oraz sposób wykonywania złożonych wcześniej zamówień.
  2. Zdjęcia produktów oraz kolorystyka mogą nieznacznie różnić się od oryginału.
  3. Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

§ 5

Regulamin dotyczy zamówień, które są realizowane na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Zamówienia poza granicami kraju będą realizowane na podstawie odrębnych uzgodnień poczynionych między Sprzedawcą i Kupującym.

 

Rozdział II. Procedura składania i realizacji zamówień

§ 6

 1. W celu utworzenia konta dla Kupującego, Kupujący obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji na stronie www.conteshop.pl
 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia Zamówienia.
 3. W celu Rejestracji, Kupujący wypełnia formularz rejestracyjny udostępniony na stronie internetowej Sklepu i przesyła wypełniony formularz drogą elektroniczną poprzez wybór odpowiedniej opcji znajdującej się w formularzu.
 4. Podczas uzupełniania formularza rejestracyjnego, Kupujący ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola.
 5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Kupujący otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie Rejestracji.

 

§ 7

 1. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedającego w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Kupującego do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
 3. W celu złożenia zamówienia przez Kupującego, który dokonał rejestracji, Kupujący dokonuje następujących czynności:
  1. Zalogowanie się do Konta Kupującego przy użyciu wybranego przy Rejestracji adresu mailowego i hasła;
  2. Dodanie produktu do koszyka;
  3. Po skompletowaniu całego Zamówienia - wybór rodzaju dostawy i płatności;
  4. Wybór miejsca doręczenia produktu (jeśli jest inny niż adres wskazany przy Rejestracji);
  5. Wskazanie podstawowych danych w tym danych osobowych umożliwiających kontakt i wysyłkę (jeśli są inne niż te wskazane przy Rejestracji);
  6. Złożenie w Sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku ”zamówienie z obowiązkiem zapłaty”
  7. W celu złożenia zamówienia, bez Rejestracji, Kupujący dokonuje następujących czynności:
   1. Dodanie produktu do koszyka;
   2. Wskazanie adresu e-mail;
   3. Wybór rodzaju dostawy i płatności;
   4. Wybór miejsca doręczenia produktu;
   5. Wskazanie podstawowych danych w tym danych osobowych umożliwiających kontakt i wysyłkę;
   6. Złożenie w Sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku ”zamówienie z obowiązkiem zapłaty”
 4. Poprzez złożenie Zamówienia Kupujący składa Sprzedającemu ofertę zawarcia Umowy. Po złożeniu zamówienia, zgodnie z procedurą określoną w ust. 3 lub 4 powyżej, Kupujący otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany trakcie Rejestracji lub składania Zamówienia, potwierdzenie złożenia Zamówienia i przyjęcia Zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu Zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedającego o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej i z chwilą jego otrzymania zostaje zawarta Umowa.

 

§ 8

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi od 24h do 3 dni roboczych. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie wpłynięcia środków na konto firmy Conte Polska Sp. z o.o. lub w przypadku ustalenia innego sposobu zapłaty, po potwierdzeniu przez serwis www.conteshop.pl przyjęcia zamówienia. Zapłata powinna nastąpić w terminie do 5 dni roboczych.
 2. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 15:00, w soboty oraz w niedziele    i święta rozpatrywane będą kolejnego dnia roboczego.
 3. W przypadku braku potwierdzenia zapłaty bądź wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo przystąpienie do realizacji złożonego zamówienia, Conte Polska Sp.zo.o. zastrzega prawo do wstrzymania realizacji zamówienia. O zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
 4. W przypadku braku potwierdzenia realizacji Zamówienia, czy też odpowiedzi na zadane mailowo pytanie – Sprzedający prosi o kontakt telefoniczny.

 

§ 9

 1. Kupujący może wybrać jedną z dostępnych form płatności:
 2. Przelew bankowy - Przelew można wykonać przez Internet, na poczcie lub w banku.
 3. DotPay - Internetowy system płatności, który pełni rolę pośrednika pomiędzy poszczególnymi osobami a serwisami, sklepami internetowymi. Akceptacja kart Visa, MasterCard i innych, a także szybkich przelewów internetowych (takich jak mTransfer, iPko) oraz płatności gotówką i telefonem.
 4. Karta kredytowa - Płatność można zrealizować za pomocą karty kredytowej Visa, Master Card, Maestro. 
 5. Za pobraniem tj. płatność gotówką przy odbiorze - Płatność zostanie uiszczona przy odbiorze zamówienia.

 

 

 1. Realizacja zamówienia płatnego w formie „za pobraniem” następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy, a zamówienia z formą płatności „przelew bankowy”, „DotPay”, i „płatność kartą kredytową” po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego. Zakupiony produkt jest wraz z dowodem zakupu wysłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania produktu.
 2. Sprzedawca dostarcza produkty objęte zamówieniem za pośrednictwem zewnętrznej firmy kurierskiej DPD i Poczty Polskiej.
 3. Zamówione produkty są dostarczane do miejsca wskazanego przez Kupującego podczas rejestracji lub składania zamówienia.
 4. W dniu wysłania produktu, na adres poczty elektronicznej Kupującego przesyłana jest informacja o nadaniu przesyłki.
 5. W momencie doręczenia produktu Kupujący zobowiązany jest do jego zbadania w obecności pracownika Przewoźnika. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Kupujący ma prawo żądać od pracownika Przewoźnika spisania właściwego protokołu.
 6. Sprzedający, w zależności od wyboru Kupującego, dołącza do przesyłki z zamówionym produktem - paragon albo fakturę VAT.
 7. W przypadku nieobecności Kupującego we wskazanym przez niego miejscu doręczenia przesyłki, pracownik Przewoźnika pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego w celu ustalenia możliwego terminu odbioru przesyłki. Gdy z powodu niepodjęcia w przesyłki w wyznaczonym terminie, zostanie ona zwrotnie odesłana do Kupującego, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, w celu ustalenia terminu i kosztu ponownego dostarczenia przesyłki.

 

Rozdział III. Dostępność towaru

§ 10

Warunkiem zrealizowania zamówienia jest dostępność towaru w magazynie Sklepu. W przypadku niedostępności części lub wszystkich produktów składających się na zamówienie, klient jest informowany o tym drogą mailową i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji. Może to być anulowanie zamówienia, zrealizowanie niepełne bez brakujących towarów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego produktu na miejsce brakującego.

 

Rozdział IV. Prawo odstąpienia od umowy

§ 11

 1. Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827; dalej jako „Ustawa”) Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bądź zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Ustawy.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość bądź poza lokalem przedsiębiorstwa wynosi 14 dni od momentu wydania produktu, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi drogą mailową (e-mail podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
 6. Konsument odsyła produkty będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko, na adres Sprzedającego: Dąbrowskiego 208/214, 93-231 Łódź, Polska
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będącego przedmiotem sprzedaży, a będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, z tym zastrzeżeniem, że Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi kosztów najtańszego sposobu dostawy. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 § 12

 1. W celu zagwarantowania najwyższej jakości, produkt znajdujący się w asortymencie Sklepu dostarczany jest w zapieczętowanym opakowaniu jednostkowym. 
 2. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

Rozdział V. Rękojmia. Reklamacje

§ 13

 1. Sprzedający na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego wyłącza odpowiedzialność  z tytułu wad fizycznych wobec Klientów będących przedsiębiorcami.
 2.  Sprzedający zobowiązuje się do sprzedaży produktu pozbawionego wad fizycznych i prawnych wobec Klientów będących konsumentami. Sprzedający wobec konsumenta ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego za wady (rękojmia).
 3. W przypadku Umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania Produktu, domniemywa się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta. Sprzedający może odmówić przyjęcia reklamacji, jeśli udowodni, że w chwili wydania Produktu był on wolny od wad lub przyczyna ich wystąpienia nie istniała jeszcze w tej chwili.
 4. Jeżeli dostarczony Konsumentowi Produkt jest wadliwy, Konsument może:
  1. Złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  2. Złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;
  3. chyba, że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

Jeżeli jednak Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany Produktu lub usunięcia wady.

 1. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Produktu  na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 2. Konsument nie może odstąpić do Umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Za wadę nieistotną uważa się taką, która mimo istnienia, pozwala na korzystanie z Produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zapewnieniami Sprzedającego.

 § 14

 1. Jeżeli dostarczony Konsumentowi Produkt ma wadę, Konsument może:
  1. Żądać wymiany Produktu na wolny od wad;
  2. Żądać usunięcia wady.
  3. Sprzedający jest obowiązany wymienić Produktu wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
  4. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 § 15

 1. Konsument który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć wadliwy produkt na adres Sprzedającego, a jeżeli ze względu na rodzaj produktu dostarczenie produktu przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedającemu w miejscu, w którym Produkt się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania Produktu na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 2. Koszt wymiany lub naprawy Produktu ponosi Sprzedający.
 3. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta wadliwy Produkt w razie wymiany Produktu na wolny od wad lub odstąpienia od Umowy.
 4. Sprzedający w terminie 14 dni ustosunkuje się do:
  1. Oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
  2. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
  3. Żądania wymiany Produktu na wolny od wad;
  4. Żądania usunięcia wad Produktu.

W przypadku nieustosunkowania się Sprzedającego do ww. oświadczeń/żądań w ww. terminie uważa się, że uznał on za uzasadnione złożone oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

 

§ 16

 1. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania produktu Konsumentowi. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania produktu Konsumentowi.
 2. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności produktu do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania produktu Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tego towaru, stwierdzone przed upływem tego terminu.
 3. W terminach określonych w  ust. 1 i 2 powyżej Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo żądaniu obniżenia ceny z powodu wady fizycznej Produktu, a jeżeli Konsument żądał wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany produktu lub usunięcia wady. 

Rozdział VI. Ochrona danych osobowych

§ 17

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Kupujących jest Sprzedający.
 2. Sprzedający zobowiązuje się przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030).
 3. Rejestracja Kupującego w Sklepie oraz złożenie zamówienia w Sklepie łączą się z przetwarzaniem danych osobowych Kupującego przez Sprzedającego. Do momentu rejestracji lub złożenia zamówienia w Sklepie Sprzedający gromadzi jedynie standardowe dane, takie jak adres IP Kupującego, data i godzina odwiedzin Sklepu, ostatnio oglądane produkty. Transmisja danych pomiędzy Kupującym a serwerem Sklepu jest szyfrowana protokołem SSL (…)  Niezależnie od powyższego, w celu zapewnienia usług na najwyższym poziomie, Sklep wykorzystuje pliki cookies.
 4. Pliki cookies są wykorzystywane przez Sklep w celach administrowania oraz tworzenia statystyk. Sklep nie wykorzystuje plików cookies w celach reklamowych, gromadzenia danych osobowych Kupującego ani nie przekazuje ich innym podmiotom. Pliki te nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą zostać usunięte przez Kupującego w dowolnym momencie.
 5. Zaakceptowanie komunikatu informującego Kupującego o korzystaniu przez Sklep z plików cookies oraz korzystanie ze Sklepu, bez zmiany domyślnych ustawień przeglądarki internetowej Kupującego, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich wykorzystywanie oraz na gromadzenie danych Kupującego na zasadach określonych w Regulaminie.
 6. Kupujący, podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego Zamówienia. Nieprzekazanie ww. danych skutkuje brakiem możliwości realizacji zamówienia.
 7. Sprzedający przetwarza dane osobowe Kupującego w celu realizacji złożonego przez Kupującego zamówienia, co wiąże się z koniecznością przekazania przetwarzanych danych kontrahentom Sprzedającego (np. przewoźnikom). Sprzedający przekazuje jedynie te dane osobowe Kupującego, które są niezbędne dla właściwego świadczenia usług przez Sprzedającego.
 8. Dostęp do przetwarzanych danych osobowych mają jedynie upoważnieni przez Sprzedającego pracownicy Sklepu oraz pracownicy kontrahentów, którym Sprzedający udostępnia dane na zasadach określonych w ust. powyżej. Sprzedający zobowiązuje się do zobowiązania upoważnionych pracowników oraz kontrahentów do przetwarzania danych zgodnie z przepisami ww. ustaw, w tym do zachowania ich w tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do nich osobom nieupoważnionym.
 9. Sprzedający zastrzega sobie możliwość wysyłania Kupującemu wiadomości na wskazany przez Kupującego adres e-mail w celu przekazania informacji o statusie realizacji złożonych przez Kupującego zamówień oraz, jeśli okaże się to konieczne, do kontaktu telefonicznego w celu sprawnego wyjaśnienia kwestii związanych ze złożonym zamówieniem. 
 10. W trakcie rejestracji Kupujący może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedający musi wyraźnie poinformować o celu przetwarzania danych osobowych Kupującego, zakresie danych, a także o znanych Sprzedającemu lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedającym Umowy. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie Sprzedającemu stosownego oświadczenia.
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio Politykę prywatności sklepu internetowego udostępnioną pod adresem: www.conteshop.pl 

Rozdział VI. Akcje promocyjne i upusty dla klientów

§ 18 

Wszelkie upusty przyznawane grupom klientów bądź akcje promocyjne w sklepie nie łączą się z innymi zniżkami i promocjami.

Rozdział VII.  Postanowienia końcowe

§ 19

 1. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Sklepu, w zakładce „Regulamin”. Podczas realizacji Zamówienia Kupującego obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawa, w szczególności akty prawne powołane w treści Regulaminu. Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.
 3. Kwestie sporne będą w pierwszej kolejności rozwiązywane na drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia sprawę rozstrzygnie sąd właściwy dla pozwanego.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/.