• детям
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
This is passwordseconda required field.
Prosimy o wprowadzenie poprawnego adresu e-mail. Dla przykładu: jankowalski@domena.pl.
To pole jest wymagane.
Ten email jest już używany.
Введите корректный номер телефона.
To pole jest wymagane.
Такой телефон уже используется.
Введите корректный код.
To pole jest wymagane.
Такой телефон уже используется.
Неверный код.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
Неверный код.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
Hasło musi mieć co najmniej 6 znaków.
Пароль должен быть не более 16 символов.
Hasło różni się.
To pole jest wymagane.
Niepoprawny login lub hasło
Użytkownik nie znaleziony
To pole jest wymagane.

Regulamin

Rozdział I. Informacje ogólne

§ 1

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego: www. conteshop.pl (dalej: „Sklep”),składania zamówienia na produkty dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych produktów Kupującemu, uiszczania przez Kupującego ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Kupującego do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

§ 2

Sprzedającym w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest spółka EuroTrade Tex Sp. z o.o.   z siedzibą pod adresem: ul. Św. Teresy , 91 – 341 Łódź, tel./fax 42 688 95 84, NIP 732-216-37-57, Regon 101144034, e-mail: info@conteshop.pl. Spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000392995, wysokość kapitału zakładowego: 19.893.900,00 zł. Nr rachunku bankowego w banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa: 30102034080000410205628799

§ 3

Przedmiotem działalności sklepu jest sprzedaż artykułów pończoszniczych i bieliźniarskich. Zamówienia składane są poprzez stronę internetową www. conteshop.pl.  

§ 4

 1. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym www.conteshop.pl są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy. Koszt ten doliczany jest podczas składania zamówienia lub ustalany z klientem indywidualnie.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania   i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie bądź wprowadzania w nich zmian. Wprowadzone zmiany nie mogą wpływać na skuteczność oraz sposób wykonywania złożonych wcześniej zamówień.
 3. Zdjęcia produktów oraz kolorystyka mogą nieznacznie różnić się od oryginału.
 4. Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

§ 5

Regulamin dotyczy zamówień, które są realizowane na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Zamówienia poza granicami kraju będą realizowane na podstawie odrębnych uzgodnień poczynionych między Sprzedawcą i Kupującym.

 

Rozdział II. Procedura składania i realizacji zamówień

§ 6

 1. W celu utworzenia konta dla Kupującego, Kupujący obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji na stronie www.conteshop.pl
 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia Zamówienia.
 3. W celu Rejestracji, Kupujący wypełnia formularz rejestracyjny udostępniony na stronie internetowej Sklepu i przesyła wypełniony formularz drogą elektroniczną poprzez wybór odpowiedniej opcji znajdującej się w formularzu.
 4. Podczas uzupełniania formularza rejestracyjnego, Kupujący ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola.
 5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Kupujący otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie Rejestracji.

 § 7

 1. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedającego w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Kupującego do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
 3. W celu złożenia zamówienia przez Kupującego, który dokonał rejestracji, Kupujący dokonuje następujących czynności:

1) Zalogowanie się do Konta Kupującego przy użyciu wybranego przy Rejestracji adresu mailowego i hasła;

2) Dodanie produktu do koszyka;

3) Po skompletowaniu całego Zamówienia - wybór rodzaju dostawy i płatności;

4) Wybór miejsca doręczenia produktu (jeśli jest inny niż adres wskazany przy Rejestracji);

5) Wskazanie podstawowych danych w tym danych osobowych umożliwiających kontakt i wysyłkę (jeśli są inne niż te wskazane przy Rejestracji);

6) Złożenie w Sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku ”zamówienie z obowiązkiem zapłaty”

7) W celu złożenia zamówienia, bez Rejestracji, Kupujący dokonuje następujących czynności:

                                                        i. Dodanie produktu do koszyka;

                                                       ii. Wskazanie adresu e-mail;

                                                      iii. Wybór rodzaju dostawy i płatności;

                                                      iv. Wybór miejsca doręczenia produktu;

                                                       v. Wskazanie podstawowych danych w tym danych osobowych umożliwiających kontakt i wysyłkę;

                                                      vi. Złożenie w Sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku ”zamówienie z obowiązkiem zapłaty”

 1. Poprzez złożenie Zamówienia Kupujący składa Sprzedającemu ofertę zawarcia Umowy. Po złożeniu zamówienia, zgodnie z procedurą określoną w ust. 3 lub 4 powyżej, Kupujący otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany trakcie Rejestracji lub składania Zamówienia, potwierdzenie złożenia Zamówienia i przyjęcia Zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu Zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedającego o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej i z chwilą jego otrzymania zostaje zawarta Umowa.

 § 8

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi od 24h do 2 dni roboczych. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie wpłynięcia środków na konto firmy EuroTrade Tex Sp. z o.o. lub w przypadku ustalenia innego sposobu zapłaty, po potwierdzeniu przez serwis www.conteshop.pl przyjęcia zamówienia. Zapłata powinna nastąpić w terminie do 5 dni roboczych.
 2. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 15:00, w soboty oraz w niedziele    i święta rozpatrywane będą kolejnego dnia roboczego.
 3. W przypadku braku potwierdzenia zapłaty bądź wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo przystąpienie do realizacji złożonego zamówienia, EuroTrade Tex Sp. z o.o. zastrzega prawo do wstrzymania realizacji zamówienia. O zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
 4. W przypadku braku potwierdzenia realizacji Zamówienia, czy też odpowiedzi na zadane mailowo pytanie – Sprzedający prosi o kontakt telefoniczny.

 § 9

 1. Kupujący może wybrać jedną z dostępnych form płatności:

a) Przelewy24 - Internetowy system płatności, który pełni rolę pośrednika pomiędzy poszczególnymi osobami a serwisami, sklepami internetowymi. Akceptacja kart Visa, MasterCard i innych, a także szybkich przelewów internetowych (takich jak mTransfer, iPko) oraz płatności gotówką i telefonem.

b) PayPal – Internetowy system umożliwia błyskawiczne wysyłanie płatności online za pomocą rachunku bankowego, karty kredytowej i innych źródeł.

c) Blik - polski system płatności mobilnych, który umożliwia użytkownikom smartfonów dokonywanie płatności w sklepach stacjonarnych i internetowych,

d) Za pobraniem tj. płatność gotówką przy odbiorze - Płatność zostanie uiszczona przy odbiorze zamówienia.

 1. Realizacja zamówienia płatnego w formie „za pobraniem” następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy, a zamówienia z formą płatności „Przelewy24”, „Blik”, „PayPal” po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego. Zakupiony produkt jest wraz z dowodem zakupu wysłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania produktu.
 2. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem:

a) firmy kurierskiej FedEx - czas dostawy: 1-2 dni robocze;

b) firmy kurierskiej InPost - czas dostawy: 1-2 dni robocze;

c) firmy kurierskiej DPD - czas dostawy: 1-2 dni robocze;

d) Paczkomatów InPost 24/7 - czas dostawy: 1-2 dni robocze.

 1. Zamówione produkty są dostarczane do miejsca wskazanego przez Kupującego podczas rejestracji lub składania zamówienia.
 2. W dniu wysłania produktu, na adres poczty elektronicznej Kupującego przesyłana jest informacja o nadaniu przesyłki.
 3. W momencie doręczenia produktu Kupujący zobowiązany jest do jego zbadania w obecności pracownika Przewoźnika. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Kupujący ma prawo żądać od pracownika Przewoźnika spisania właściwego protokołu.
 4. Sprzedający, w zależności od wyboru Kupującego, dołącza do przesyłki z zamówionym produktem - paragon albo fakturę VAT.
 5. W przypadku nieobecności Kupującego we wskazanym przez niego miejscu doręczenia przesyłki, pracownik Przewoźnika pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego w celu ustalenia możliwego terminu odbioru przesyłki. Gdy z powodu niepodjęcia w przesyłki w wyznaczonym terminie, zostanie ona zwrotnie odesłana do Kupującego, Sprzedający skontaktuje się z
 6. Kupującym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, w celu ustalenia terminu i kosztu ponownego dostarczenia przesyłki.

 

Rozdział III. Dostępność towaru

§ 10

Warunkiem zrealizowania zamówienia jest dostępność towaru w magazynie Sklepu. W przypadku niedostępności części lub wszystkich produktów składających się na zamówienie, klient jest informowany o tym drogą mailową i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji. Może to być anulowanie zamówienia, zrealizowanie niepełne bez brakujących towarów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego produktu na miejsce brakującego.

 

Rozdział IV. Prawo odstąpienia od umowy

§ 11

 1. Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.; dalej jako „Ustawa”) Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bądź zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy.  Ww. prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bądź zawartej na odległość przysługuje również osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 7aa Ustawy. Pozostałym przedsiębiorcom prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość bądź poza lokalem przedsiębiorstwa wynosi 100 dni od momentu wejścia przez Kupującego lub wskazaną przez Kupującego osobę trzecią inną niż przewoźnik w posiadanie produktu, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas Sprzedającego, tj. EuroTrade Tex Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Św. Teresy 91, 91-341, Łódź, nr tel.: +48 500 503 636, adres e-mail: info@conteshop.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. Kupujący  ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
 5. Kupujący odsyła produkty będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko, na adres Sprzedającego: Św. Teresy 91, 91-341  Łódź, Polska
 6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będącego przedmiotem sprzedaży, a będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 7. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, z tym zastrzeżeniem, że Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu kosztów najtańszego sposobu dostawy.
 8. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Płatność zostanie dokonana niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od ww. zdarzenia.

 § 12

 1. W celu zagwarantowania najwyższej jakości wybrane produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu dostarczamy w zapieczętowanym opakowaniu jednostkowym. 
 2. Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bądź zawartej na odległość, w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, tj. co do majtek damskich, majtek męskich, body.
 3. Zwrotom nie podlegają produkty częściowe będące częścią zakupionego zestawu (wielopaku). W przypadku chęci odstąpienia od umowy zakupu zestawu (wielopaku),Kupujący musi zwrócić cały zestaw (wielopak) do Sprzedającego.

 

Rozdział V. Niezgodność towaru z umową

§ 13

 1. Zawarte w niniejszym rozdziale postanowienia dotyczące konsumenta, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do sprzedaży towaru zgodnego z umową. Sprzedający ponosi wobec konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową na zasadach określonych w rozdziale 5A Ustawy.
 3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
 4. W przypadku Umowy z Konsumentem, domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.

 § 14

 1. W razie braku zgodności towaru z umową Kupujący, będący konsumentem, może żądać jego naprawy lub wymiany.
 2. Sprzedający może dokonać wymiany, gdy Kupujący żąda naprawy, lub Sprzedający może dokonać naprawy, gdy Kupujący żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 3. Kupujący będący konsumentem może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

1) Sprzedający odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową,

2) Sprzedający nie doprowadził towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie,

3) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedający próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

4) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w par. 14 ust. 1 i 2

5) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

 1. Kupujący nie może odstąpić od umowy jeśli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
 2. W razie odstąpienia od umowy Kupujący niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedający zwraca Kupującemu cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 3. Jeżeli Kupujący zażądał wymiany rzeczy lub naprawy albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 § 15

 1. Przedsiębiorca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której przedsiębiorca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi przedsiębiorca.
 2. Konsument udostępnia przedsiębiorcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Przedsiębiorca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.
 3. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, przedsiębiorca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 4. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta wadliwy Produkt w razie wymiany Produktu na wolny od wad lub odstąpienia od Umowy.
 5. Sprzedający w terminie 14 dni ustosunkuje się do:

1) Oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;

2) Oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

3) Żądania wymiany Produktu na wolny od wad;

4) Żądania usunięcia wad Produktu.

 1. W przypadku nieustosunkowania się Sprzedającego do ww. oświadczeń/żądań w ww. terminie uważa się, że uznał on za uzasadnione złożone oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

 

Rozdział VI. Ochrona danych osobowych

§ 16

1. Szczegółowe zasady oraz informacje dot.  ochrony danych osobowych zostały określone w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej.

                      

Rozdział VII. Akcje promocyjne i upusty dla klientów

§ 17 

Wszelkie upusty przyznawane grupom klientów bądź akcje promocyjne w sklepie nie łączą się z innymi zniżkami i promocjami.

 

Rozdział VIII.  Postanowienia końcowe

§ 18

 1. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Sklepu, w zakładce „Regulamin”. Podczas realizacji Zamówienia Kupującego obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawa, w szczególności akty prawne powołane w treści Regulaminu. Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.
 3. Kwestie sporne będą w pierwszej kolejności rozwiązywane na drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia sprawę rozstrzygnie sąd właściwy dla pozwanego.
 4. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich),poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR:

 

http://ec.europa.eu/odr/

 

Platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami, przy czym ma ona zastosowanie do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, w rozumieniu ww. rozporządzenia, zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii, a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/.